Formulář souhlas se zpracováním osobních údajů.doc

Formulář oznámení o přechodu nájmu.doc

Formulář dobrovolná výměna bytů.doc

Formulář souhlas s přijetím další osoby_doklady.doc

NV 308-2015 Sb. opravy a údržba.pdf

OZ 89-2012 Sb. Nájem bytu.docx

Vyhl. 194-2007 Sb. topení a TUV

zásady větrání.docx